Priotalker*

Instellingen

Met Priotalker kunt u diverse voertuigrollen aannemen, indien de betreffende rechten toegekend zijn*. De rollen zijn in te stellen door met uw vinger op het 2 logo (default een groene auto) onder in het scherm te tappen. Het afgebeelde menu verschijnt met een instelkeuze voor de gewenste voertuigrol. Tap een keer buiten het menu op het scherm om terug te gaan naar het hoofdscherm. Afhankelijk van de geselecteerde rol wordt nu een bijpassend icoontje getoond.

*: Zie hiervoor het artikel ‘Actieve modus‘, klik op deze link of vind het bericht in de lijst rechts.

De voertuigrollen zijn:

App Menu
Keuzemenu Voertuigrol
 1. passenger with CAM: Personen-auto die floating car data berichten genereert in CAM formaat. Met die berichten kan het kruispunt-regel-programma van de nabij-zijnde iVRI u geanonimiseerd zien naderen (Use Case 5).
 2. passenger no CAM: U rijdt incognito, er worden geen CAM berichten naar de nabije iVRI gestuurd (gesymboliseerd door een spookje). U krijgt zowel gewone lantaarns, als ook negenogen te zien.
 3. emergency with priority: u bent een nood-hulp-dienst voertuig (ambulance) dat blauw zwaailicht en sirene voert. U stuurt prioriteits-verzoeken met SRM berichten (op een approach) naar de nabije iVRI stroom-afwaarts (Use Case 3b – absolute prioriteit). U krijgt tijdig, geforceerd groen op alle signaalgroepen van de arm waarop u rijdt. Icoon: blauw zwaailicht.
 4. bus with priority: u bent een openbaar vervoer voertuig (vehicleRole publicTransport) dat met SRM berichten prioriteit vraagt aan de nabije iVRI stroomafwaards (Use Case 3a – conditionele prioriteit). U krijgt groen als het kan. Aan de hand van de knipperlichten wordt bepaald op welke connectie prioriteit aangevraagd wordt. Vanaf versie 0.0.94 van de app wordt tevens het lijnnummer van de bus gevraagd.
 5. truck: u bent een bezorg-vrachtwagen (vehicleRole commercial, subRole ecoDriving). Ook Use Case 3a – conditionele prioriteit, met een andere voertuigklasse dan in bullet 4.
 6. heavy truck:  u bent een zware vrachtwagen (vehicleRole specialTransport). Weer Use Case 3a – conditionele prioriteit, met een andere voertuigklasse dan in bullets 4 en 5.
 7. dangerous goods:  u bent een vrachtwagen met gevaarlijke stoffen (vehicleRole dangerousGoods). Andermaal Use Case 3a – conditionele prioriteit, met een andere voertuigklasse dan in bullets 4, 5 en 6.
 8. bicycle: u bent een fiets. Als fiets wordt er geen prioriteit via een SRM aangevraagd, maar kan het verkeerslicht wel eerder groen geven op basis van uw CAM berichten. U krijgt de fietslichten op de betreffende arm te zien.
 9. tram: u bent een tram en krijgt de specifieke verkeerslichten voor de tram te zien. Tevens wordt er prioriteit op een connectie aangevraagd.
 10. emergency with route: u bent een nood-hulp-dienst voertuig (ambulance) dat blauw zwaailicht en sirene voert. U stuurt prioriteits-verzoeken met SRM berichten (op een connection op basis van uw knipperlicht stand) naar de nabije iVRI stroom-afwaarts (Use Case 3b – absolute prioriteit). Icoon: blauw zwaailicht met een rode pijl.
 11. firebrigade: u bent een nood-hulp-dienst voertuig (brandweer) dat blauw zwaailicht en sirene voert. Icoon: logo brandweer NL.

De App werkt automatisch tegen de TLEX production omgeving.

Daarnaast kan Priotalker ook draaien tegen lab iVRI’s die gekoppeld zijn aan het TLEX  domein acceptance. Dit kunt u activeren door op het meest rechter icoon onderaan het scherm (talking traffic logo) en de optie “staging” te selecteren. Om duidelijk te maken dat u op staging draait wordt de achtergrond van het scherm nu blauw.

Conform afspraken met het ministerie van I&W kan het selecteren van voertuigrollen, of het gebruik van de App op afstand geblokkeerd worden. Om de App weer prioriteitsrechten te geven nadat deze zijn vervallen of de App weer te activeren nadat de gebruiksperiode is verstreken, moet de gebruiker het unieke / anonieme Device-ID aan de helpdesk doorgeven. Dit Device-ID is op te vragen door op het Fortgang icoon links onderin het scherm te klikken.

Om kenbaar te maken, waar men heen wil gaan, kunnen de knipperlichten gebruikt worden. Door 1x op een knipperlicht te klikken gaat het bijbehorende pijltje knipperen ten teken dat het geactiveerd is. Door nogmaals op hetzelfde knipperlicht te klikken zal het weer uitgeschakeld worden. De aanname is, dat als er geen knipperlicht geactiveerd is, de gebruiker rechtdoor zal willen. Op basis van deze informatie probeert de Fortgang backend de beste passende connectie te selecteren voor de SRM berichten. Het knipperlicht wordt ook in het CAM bericht meegestuurd. Hoewel de knipperlichten ook zichtbaar zijn bij de voertuigrol ambulance, wordt toch een prioriteitsverzoek op basis van approach gedaan.

Bij het activeren van een andere voertuigrol wordt niet direct prioriteit aangevraagd. Dit gebeurt pas als het voertuig in beweging gekomen is en zich niet verder dan 400m voor de stopstreep bevindt. 

Gebruik in de auto

 1. Volg bovenstaande veiligheids-instructies!
 2. Zorg dat de Smartphone:
  • locatiegegevens via GPS kan ontvangen.
  • verbonden is met Internet via 4G/LTE.
  • Verbonden is met WiFi voor een betere locatiebepaling.
 3. Activeer de App voordat u gaat rijden.
 4. Standaard staat de App ingesteld als ‘passenger with CAM’ wat betekent dat u een personen-wagen bent die floating car data (CAM) genereert. Bekijk het hoofdstuk ‘Instellingen’ om een andere voertuig-rol aan te nemen.

Interpretatie Scherm

rijstrook met vrije rechtsaf beweging
 • Tijdens het rijden ziet u een donker scherm (zwart voor productie, donkerblauw voor acceptance). Als u een iVRI nadert zult u zodra u op het MAP gebied bent de contouren zien van de lantaarns van de arm waarop u rijdt. De juiste arm wordt geselecteerd op basis van de voertuigkarakteristieken en de positie / heading. Vanaf versie 0.94 worden ook rijstroken zonder lantaarns getoond met pijlen die de toegestane maneuvers van die rijstrook tonen. Als de App de SPaT data ontvangen zullen de huidige fasen en de aftellers (seconden) tot de faseovergangen getoond worden. De getoonde data worden gegenereerd door de kruispuntregeling van de iVRI stroomafwaarts. Als er fasen of aftellers ontbreken dan zitten die niet in de data die door de Fortgång backend is ontvangen.
 • De tellers zullen normaal gesproken de verwachte tijd tot het einde van de huidige fase weergeven (likelyTime uit het SPaT bericht), mits dit niet verder dan 60 seconden in de toekomst ligt. Als bovendien de minEndTime en maxEndTime binnen 1 seconde van de likelyTime af liggen, is de VRI erg zeker dat dit de juiste tijd is en wordt deze in witte cijfers getoond. Is deze zekerheid er niet, worden de aftellers in roze weergegeven. Als de likelyTime niet beschikbaar is, maar de minEndTime en maxEndTime binnen een seconde van elkaar liggen, wordt dit weergegeven door het gemiddelde van beide getallen vooraf te laten gaan door een “=” teken. Als dit niet het geval is, zal gekeken worden of er een minimum geldige tijd bekend is voor de huidige fase (minEndTime). In dit geval zal de teller voorafgegaan worden door een ‘groter dan’ ofwel ‘>’ teken. Als ook deze informatie niet beschikbaar is, wordt uiteindelijk getoetst of er een maximum tijd bekend is (maxEndTime). Als dit zo is wordt deze gevisualiseerd met een ‘ kleiner dan’ ofwel ‘<‘ teken.
 • Hoe een lantaarn getoond wordt hangt af van de gedefinieerde maneuvres en de eventState. Er wordt alleen een pijl getoond als er een protected movement of rood is en er niet meerdere manoeuvres zijn toegestaan. In alle andere gevallen wordt een volle lens getoond. Er wordt een negenoog getoond als AllowedVehicleTypes wel een bus / tram, maar geen passengerCar toestaat. Bij een permissive movement/clearance bij een negenoog wordt deze knipperend weergegeven. Er wordt een zwarte lantaarn getoond als er geen SPaT data in de afgelopen 1,5 seconden is binnengekomen. De Fortgång backend maakt elke seconde een SPaT bericht aan als er in de afgelopen 10 seconden tenminste één SPaT van de iVRI is ontvangen. Dit betekent dat 11,5 seconden na het wegvallen van de SPaT stroom van TLEX pas een zwarte lantaarn getoond wordt. Als de communicatie tussen de App en de Fortgång backend wegvalt wordt dit binnen 1,5 seconden zichtbaar.
 • Onder een lantaarn wordt de movementName getoond als deze gedefinieerd is in het valide SPaT bericht én een lengte heeft tussen de 1 en 5 karakters. Anders wordt de signalId getoond voorafgegaan door een “#”.
 • In het scherm worden linksboven het midden in tekst getoond:
  • Distance: afstand tot de stopstreep in meters.
  • Update: tijdstempel (na correctie voor de offset van de Smartphone met de GPS tijd) wanneer de iVRI informatie voor het van laatst op het scherm is aangepast, hetzij omdat er een SPaT bericht is ontvangen, of er is sindsdien 1 of meer seconden verstreken.
  • WhyWait: de reden wachttijd uit het SPaT bericht, die op 1 of meer signaalgroepen voor deze approach gemeld wordt. Normaal wordt deze gezet als er aan een prioriteits-voertuig op een conflicterende richting prioriteit wordt verleend.
 • In het scherm rechtsboven het midden in tekst worden getoond:
  • Intersectie ID + Arm ID: De unieke ID van de intersectie waar u op af rijdt (bestaande uit regio en id in decimale representatie) aangevuld met de Approach / Arm waarop u de iVRI nadert
  • dt: bestaat uit 2 delen (sinds versie 76): het eerste deel laat de geschatte klok afwijking van de iVRI zien in milliseconden, het tweede deel laat het tijdverschil in ms zien tussen het moment van genereren van de SPaT (moy/timestamp en correctie van de geschatte klokafwijking van de iVRI) en het ontvangstmoment op de Smartphone. Als dit een negatief getal oplevert, loopt de klok van de iVRI blijkbaar voor op de GPS tijd. In het eerste deel hebben we gezien dat hier een zeer groot getal staat, omdat de VRI blijkbaar lokale tijd i.p.v. UTC tijd stuurt, of dat de synchronisatie ontbreekt. Als de tijdsynchronisatie van de Smartphone met de GPS/NTP tijd niet gelukt is wordt de tekst in een gele kleur i.p.v. in wit getoond.
  • SSM: de SSM status zoals door de VRI gerapporteerd, waarbij 2 additionele statussen door de Fortgang cloud gegenereerd worden: cancelled (na het passeren van de stopstreep) en noAnswer (de VRI heeft geen antwoord binnen 1 seconde na verzending van het SRM verzoek gestuurd). Als er een SSM ontvangen wordt voor een intersectie, die afwijkt van de huidige SPaT stroom dan wordt de SSM status voorafgegaan door de intersectie ID waar het betrekking op heeft.
 • Onder deze 2 blokken kan ook een technische foutmelding verschijnen. Degene die een gebruiker te zien kan krijgen als hij/zij zich niet op een normale rijbaan, of zich niet in de normale rijrichting beweegt is de fout:
  • Error 404: Could not retrieve dynamic traffic information. Dit betekent dat de GPS locatie inclusief heading niet op een rijstrook gemapped kon worden.
  • PrioError of SpatError: doorgaans ontstaan deze omdat er netwerk problemen zijn, of dat netwerk poort 8555 op uw netwerk geblokkeerd wordt.

 

Call Now Button