Pilot Groningen

In het laatste kwartaal van 2020 vindt een pilot plaats met de Talking Traffic keten voor prioriteitsverlening aan geselecteerde voertuigen bij nieuwe intelligente verkeerslichten op de westelijke randweg Groningen.
Tijdens deze pilot spelen de volgende onderzoeksvragen:
  • Testen van de werking van de hele Talking Traffic (data) keten.Onderzoeken impact prioriteitsverlening op algehele verkeersbeeld.
  • Ervaring opdoen met beleidsmatige afweging prioriteitsverlening (PBC).
  • Functioneren van de cloudservice in de praktijk testen.
  • In beeld brengen welke efficiencywinst (tijd, energie) mogelijk is bij prioriteitsverlening voor vrachtverkeer.
  • Verbeteren betrouwbaarheid en doorstroming enerzijds en anderzijds reduceren van het aantal onverwachte en ongewenste stops voor verkeersregelinstallaties (VRI’s).
  • Homogenere verloop dienstregeling.
  • Testen van de werking prioriteitsverlening bij spoedrit A1 bij een enkele en opeenvolgende iVRI’s.
  • Testen van de werking prioriteitsverlening bij B1-B2 rit (glijdend vervoer) bij opéénvolgende iVRI’s.

Deelnemers aan deze pilot zijn:
           
Overige informatie:
Call Now Button