TrafficTalker

Wegbeheerders en leveranciers van iVRI componenten kunnen op aanvraag de TrafficTalker app gebruiken om de correcte werking van de op te leveren iVRI voor Talking Traffic use cases 3, 4 en 5 te verifiëren.

TrafficTalker

Primair zal de TrafficTalker een scherm met een kaart tonen. Op de kaart de actuele positie van de smartphone, de snelheid waarmee het device zich verplaatst en indien beschikbaar de maximum en advies snelheden op het weg-deel waar de smartphone zich bevindt. In TrafficTalker zijn twee modus operandi beschikbaar, Basic en Prio.:

Basic: Hierin wordt de gebruiker voorzien van informatie die relevant is als hij of zij een kruispunt nadert, de signaalgroep-informatie met fasetijden zal worden getoond voor voertuigen, fietsers en OV. Als de gebruiker op het hoofdwegennet rijdt zullen, indien aanwezig matrixborden getoond word

Lockito (Android)

Prio: In deze modus zijn een aantal extra functies beschikbaar die voornamelijk te maken hebben met het uitvoeren van “Prio”-ritten.  In het configuratiescherm van de app kan worden ingesteld voor welk voertuigtype een prio-rit uitgevoerd gaat worden. Per gekozen voertuigtype dienen verschillende aanvullende parameters ingevoerd te worden. De parameters die ingevoerd zijn zullen aangeboden worden aan de betreffende iVRI voor het doen van een prioriteitsverzoek. De ITS applicatie in de iVRI kan dan besluiten om voorrang te verlenen door groen te schakelen voor de betreffende signaalgroep. Indien de TraficTalker App op een Android device beschikbaar is gemaakt kan er bijvoorbeeld Lockito een rit met een voertuig gesimuleerd worden. Met behulp van de Lockito app kan de gps-locatie van het device ge-“mocked” worden.

In totaliteit maakt de TrafficTalker app gebruik van locatiegegevens en ritgegevens (zoals start- en stoplocatie en tijdstip, de afgelegde route, duur, lengte en gemiddelde snelheid), technische gegevens van de telefoon en tenslotte de contactgegevens van degene die de app heeft geïnstalleerd. TrafficTalker is alleen beschikbaar voor bekende, geregistreerde en gevalideerde experts. Voor uw en andermans veiligheid wordt gebruik op afstand gemonitored door personeel van Siemens Mobility B.V.  Ga naar de Handleiding op deze site om alle stappen te doorlopen voor registratie, installatie en gebruik van de TrafficTalker App.

Call Now Button